ປື້ມປົກຂາວຂອງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (ECCIL) ປະຈຳປີ 2019

ຂໍຕ້ອນຮັບຜູ້ອ່ານທຸກທ່ານ ເພື່ອສຶກສາຂໍ້ມູນໃນ ປື້ມປົກຂາວຂອງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (ECCIL) ປະຈຳປີ 2019 ສະບັບນີ້. ນີ້ແມ່ນເພື່ອເປັນການຕິດຕາມຜົນສຳເລັດຂອງປຶ້ມປົກຂາວສະບັບປີທີ່ຜ່ານມາ, ຊຶ່ງເປັນປື້ມປົກຂາວສະບັບທຳອິດ ທີ່ເຄີຍຜະລິດ ໂດຍສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ອີງຕາມພາລະບົດບາດຂອງພວກເຮົາ ໃນນາມເປັນສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເອີຣົບ, ປື້ມປົກຂາວເຫຼັ້ມນີ້ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນວິທີການ ທີ່ພວກເຮົາແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ສຳລັບ ກຸ່ມບໍລິສັດຂອງເອີຣົບ ທີ່ຈະລົງທຶນ ແລະ ຊາວເອີຣົບທີ່ຈະປະກອບອາຊີບ. ຕ້ອງຂໍຂອບໃຈລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທີ່ເຮັດໃຫ້ ECCIL ໄດ້ມີໂອກາດຫຼາຍ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ທີ່ສຳຄັນ ແລະ ພົ້ນເດັ່ນ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.  ECCIL ໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ […]

PM’s Decree on List of Controlled and Concession Businesses (Lao Version)

The Prime Minister has finally signed the decree regarding the list of controlled businesses. However, only the Lao version of the document is available. The document has not yet been published in the Lao Gazette, nor on the relevant government websites. We are currently checking whether there is an English version and will come back […]

EU data protection regulation will be effective this May

May 8, 2018 Business News, News

The European Parliament passed the General Data Protection Regulation in April 2016, and it will become enforceable in May 2018. Once in force, the regulation will require every organization that offers products or services to EU citizens, as well as those handling data of EU citizens, to adhere to a strict set of data privacy […]

Increase of the minimum wage – approved by PM

April 26, 2018 Business News, News

Photo cr: Work Live Laos The Prime Minister has approved a minimum wage increase from LAK900,000 to LAK1,100,000. The pay rise is expected to take place from 1 May this year when Laos celebrates International Labour Day.  The Ministry of Labour and Social Welfare has been assigned to play an active role in coordinating with […]

ECCIL joined the annual High Level Policy Dialogue

October 30, 2017 Business News, News

ECCIL was invited to join the annual High Level Policy Dialogue which took place on October 26th at the National Convention Center and was chaired by H.E. Deputy Prime Minister Somdy Duangdy. The event had more than 200 participants; the Chamber was represented by its Vice President, Mr. Jack Shehan, Board Director Mr. Martin Forsen, […]