ປື້ມປົກຂາວຂອງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (ECCIL) ປະຈຳປີ 2019

ຂໍຕ້ອນຮັບຜູ້ອ່ານທຸກທ່ານ ເພື່ອສຶກສາຂໍ້ມູນໃນ ປື້ມປົກຂາວຂອງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (ECCIL) ປະຈຳປີ 2019 ສະບັບນີ້. ນີ້ແມ່ນເພື່ອເປັນການຕິດຕາມຜົນສຳເລັດຂອງປຶ້ມປົກຂາວສະບັບປີທີ່ຜ່ານມາ, ຊຶ່ງເປັນປື້ມປົກຂາວສະບັບທຳອິດ ທີ່ເຄີຍຜະລິດ ໂດຍສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ອີງຕາມພາລະບົດບາດຂອງພວກເຮົາ ໃນນາມເປັນສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເອີຣົບ, ປື້ມປົກຂາວເຫຼັ້ມນີ້ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນວິທີການ ທີ່ພວກເຮົາແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ສຳລັບ ກຸ່ມບໍລິສັດຂອງເອີຣົບ ທີ່ຈະລົງທຶນ ແລະ ຊາວເອີຣົບທີ່ຈະປະກອບອາຊີບ. ຕ້ອງຂໍຂອບໃຈລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທີ່ເຮັດໃຫ້ ECCIL ໄດ້ມີໂອກາດຫຼາຍ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ທີ່ສຳຄັນ ແລະ ພົ້ນເດັ່ນ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.  ECCIL ໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມຈຳນວນໜຶ່ງ, ລວມທັງການປະກອບສ່ວນໜຶ່ງຄັ້ງ ຢູ່ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ເພື່ອດາວໂຫລດ ປື້ມປົກຂາວທີ່ເປັນພາສາລາວ: Download

 

 

 

 

 

The ECCIL White Papers 2019

Welcome all readers to the European Chamber of Commerce and Industry (ECCIL) 2019 White Book. This is to follow up on the success of our first White Book last year, the first White Book ever produced by a Chamber of Commerce in the Lao PDR.

In keeping with our role as a European Chamber of Commerce, the White Book is just one among a number of ways in which we share our thoughts on critical issues that can help Laos become a more attractive place for European companies to invest and Europeans to work. Thanks to the Government of Laos, ECCIL has had a number of opportunities to discuss a variety of topics over the past year. ECCIL was invited to contribute feedback on draft laws and contribute to a number of workshops, including one at the Prime Minister’s Office.

To access the full original White Papers 2019 (English), please click here: Download

 

 

 

 

 

This white paper will focus upon ways in which the government can develop the ecotourism market. Ecotourism involves “responsible travel to natural areas that conserves the environment, sustains the well-being of the local people, and involves interpretation and education. As a relatively large share of Laos income comes from international tourists, 768 000 000 USD in 2017. It is possible to assume that nature and culture has a big impact on international tourists, which could generate even more revenue if efforts are made.  ECCIL, therefore, gives the suggestion to focus on ecotourism.

To access the document, please click here: Download